به مصالح یار بزرگترین سایت فروش اینترنتی مصالح ساختمانی کشور خوش آمدید

تیرچه 25 با تقویت 1ɸ16 (هر متر - حمل رایگان)

لطفا برای تعیین تعداد و اندازه تیرچه ها با شماره زیر تماس بگیرید:

 
                                         09175358958   

116,000 ریال

100 قلم

۱۷.۵ سانتی متر
۲۵ سانتی متر
۸ میلیمتر
۶ میلی متر
دوبل ۸ میلی متر
یک میلگرد نمره ۱۴
۱۴.۵ سانتی متر
۴ سانتی متر
۲ سانتی متر در هر طرف