به مصالح یار بزرگترین سایت فروش اینترنتی مصالح ساختمانی کشور خوش آمدید

روان کننده بتن:

روان کننده بتن به موادی گفته می شود که به منظور افزایش کارایی بتن، به عنوان افزودنی به آن اضافه می شوند. روان کننده ها از پر کاربردترین افزودنی های بتن هستند و با هدف کاهش آب اختلاط در اسلامپ ثابت، ساخت بتن با مقاومت بیشتر، مقاومت ثابت با عیار سیمان کمتر و یا افزایش اسلامپ بدون اضافه کردن آب به مخلوط، به بتن افزوده می شوند. به طور کلی استفاده زیاد از این مواد موجب کندگیر شدن بتن می شود و در حالت عادی نمی توانند میزان آب را بیش از 10 درصد کاهش دهند.